Výstavní texty

Na výstavě sklářského výtvarníka Pavla Homolky v rumburském muzeu „A duha tančila po skle tancem sedmero múz“ (19. května – 31. října 2018) jsou návštěvníkům k dispozici následující doprovodné texty (ve formátu PDF zde):

P. Homolka: Něco o práci sklářského designéra, průmyslového návrháře
P. Homolka: Něco o práci sklářského designéra, průmyslového návrháře
P. Homolka: Ach, ta uspěchaná doba: a my a náš egoismus, absence citu a empatie
P. Homolka: Ach, ta uspěchaná doba: a my a náš egoismus, absence citu a empatie
P. Homolka: O stromech v nás i kolem nás
P. Homolka: O stromech v nás i kolem nás
E. Sadivová: ... a duha tančila po skle tancem sedmero múz (J. Hora, Pocta městu Nový Bor)
E. Sadivová: … a duha tančila po skle tancem sedmero múz (J. Hora, Pocta městu Nový Bor)

 * * *